Sebechleby

Sotva je írečitejšej slovenskej obce. Už samotný jej názov rozvoniava v duši sťa vôňa blízkej hory, rodného domu či čerstvého vysadeného pecňa. No po úbočiach Sebechlieb dozrieva i onen tuhší pocit domoviny, ktorý nám vlieva do žíl skutočné svetlo života. Je posolstvom otcov, odkazom vekov a sprítomnením histórie. Víno – dar slnka, zeme a pracovitých rúk – prichádza k nám so správou o dejinách obyčajných ľudí s neobyčajnými dejinami. Aby sme v priezračnosti vínneho moku uvideli záblesk roku 1135 s prvým dostupným pranázvom Zebehgleb. Kde sa vzal nápoj z rozpustených lúčov, z dychu zeme a tepla dlaní? Prišiel k nám z povestných protitureckých „dier“ na Mladej a Starej hore? Alebo prvé pevnôstky vína vyrúbali do skál banskoštiavnickí baníci v snahe získať dobré pivnice? Ktovie. No víno v dedičstvách pôvodných úkrytov či pivničiek pučí, dospieva i získava múdrosť zrelých hláv dodnes. Stará hora postupne vyrástla do mesta vína. Stoja v nej mrakodrapy svetla a diaľnice tepla. Sv. Urban je anjelom vína – zvestovateľom jeho pokoja a tanca uprostred hrude. Boží nápoj, skvapalnená symbolika žijúceho Syna človeka, si zasluhuje i Božiu dôstojnosť. Vtedy nám roznáša radosť – v dni všednom i sviatočnom. Podáva nám ju do rúk a hovorí: „Opatrujte si šťastie, bude vás hriať.“ Lebo radosť, to sú Sebechleby. Sebechleby, to je víno. Víno, to sú predkovia. To je ich slovo vzkriesené.
 
Erb obce Sebechleby tvoria tri zlaté chleby v striebornom koši umiestnené v červenom štíte. Sebechleby sa rozhodli pre vytvorenie pozoruhodného horiaceho erbu, teda erbu, ktorý svojím motívom vyjadruje názov obce. Pritom identifikačná funkcia je jednou z hlavných funkcií heraldiky.Ak platí, že kvalita erbu spočíva aj v jeho ľahkej zapamätateľnosti, je isté, že sebechlebský erb tieto kritéria dokonale spĺňa a kto raz uvidí tento jedinečne výpovedný erb, už naň nezabudne a rozpozná ho hoci medzi stovkami iných erbov.
 
 
Vlajku obce Sebechleby tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej ,bielej a  žltej. Červené pruhy sú umiestnené v hornej a spodnej časti vlajky, Žltý s dvojnásobnou  šírkou je umiestnený v strede  vlajky. Vlajka je ukončená tromi cípmi.