Osobitosti sebechlebského nárečia

Osobitosti sebechlebského nárečia:

 • robiti, kopati (robiť, kopať)
 • z rukách, z nohách ( z rúk, z nôch)
 • šilovka (kĺzačka)
 • lopka (lopta)
 • priepustka (križovatka)
 • zdie von (pred domom)
 • voka (vonku)
 • dnuka, nuka (dnu)
 • búriť kúšťoke (miešať cesto do zákuskov)
 • nametávať (nahadzovať)
 • zajtonec (zabíjačková večera)
 • bandžiar (kôš)
 • Kde sa bývaš? (Kde bývaš?)
 • koma (kmotor)
 • kiameň (kameň)
 • lúčať (házať)
 • lojtra, rojtla (rebrík)
 • bauta (sekera)
 • s jablky, s hrušky (s jablkami, s hruškami)
 • mantrholec (drevený rám na vešanie riadu)
 • mašanôtka (zručná žena)
 • driev (prv, skôr)
 • kaľavný (šikovný, zručný)
 • klocke (halušky)
 • gambáč (krčah)
 • kominček (podstena)
 • klinovník (uterák)

Iné staré výrazy:

 • duchna (perina)
 • koperda (obálka)
 • mašinke (zápalky)
 • teleške (2 kolieska pred pluhom)
 • firhang (záclona)
 • firštok (zárubňa)
 • fiok, fršlóg (zásuvka)
 • pudilár, pugilár (peňaženka)
 • pigľajz (žehlička)
 • chyža (izba)
 • kytla (sukňa)
 • šporkasa (sporiteľňa)
 • rechtor (učiteľ)
 • sličuhe (korčule)
 • ročka (vedro)
 • hámrik (kladivo)
 • šata (zástera)
 • rúbač (kombinétka)
 • kókuska (maslo do zákuskov)
 • gombačka, špirka (zapínací špendlík)
 • kečkeňa (najspodnejšia sukňa)
 • krochmel (škrob)hajlog, gulhov (prístrešok pri vinici