Osemstoosemdesiate výročie prvej písomnej zmienky

„ In villa vero Zebehgleb terram ad decem
cum duabus dominus hominum. “

Prvá písomná zmienka o obci Sebechleby z roku 1135
sa nachádza na zakladajúcej listine opátstva na Bzovíku.